top of page

Kurser - Ledarskap

Karlavagnen.PNG

Vem som helst kan vara chef. Att vara ledare är en helt annan sak!

LEDARSKAP - drivkraften bakom en förändring. Ledarskapshandlingarna bidrar till, försvårar, eller omöjliggör lösandet av uppgiften.

Karlavagnen.PNG

Hur ska en bra ledare vara ?  

En bra ledare ska bara vara sig själv - det finns så många som försöker vara någon annan.  

Kan alla bli ledare ?  

Israeliska Försvarsmakten tog 1998 fram en grov tumregel för ledarskapsutveckling : 

Ledarskapsutveckling = Potential (personlighet, förmågor etc) x  Motivation (vilja att leda)

Många kan bli bra ledare, men det krävs förutom omdöme och vilja även förkovran i ämnet.

 

Ledarskap är en förmåga som funnits lika länge som människan, men samtidigt ett område där forskningen startade så sent som i början av 1900-talet.

Innan forskningen fanns olika ledande uppfattningar från personer som hade inflytande ;

- Sunzi (Kina 500-talet f.Kr) skrev om tio principer för befälhavare,

- Platon (Grekland 400-talet f.Kr.) beskrev tre olika typer av ledare,

- Machiavelli (Italien 1500-talet) beskrev hur ledare skulle var i boken ”Fursten”,

- Napoleon (Frankrike 1800-talet) stod för organisationslära och standardisering.

 

Under 1900-talets första hälft handlade ledarskapsforskningen om kartläggning av personliga egenskaper hos ledare, som sedan landade i tvådimensionella beskrivningar av beteende hos ledare. Efter WW2 tilldelades yttre omständigheter (tidsfaktor, hotnivå, organisation etc) större betydelse och genererade ytterligare ledarskapsteorier och matriser.

 

Miljö och situation kräver sitt ledarskap.

I en statisk miljö kan ett ”icke ledarskap” (frånvarande chef) och konventionellt ledarskap (piska & morot) fungera, men i en dynamisk miljö krävs ett utvecklande ledarskap baserat på faktorerna föredöme, personlig omtanke, inspiration och motivation - eftersom drivkraften i en dynamisk miljö måste komma inifrån gruppmedlemmarna.

 

Ledarskap kan även indelas i Direkt ledarskap - där ledaren leder och möter underställd personal, samt Indirekt ledarskap - där ledaren leder chefer som leder underställd personal.

 

Den här Ledarskapskursen genomförs under tre dagar på konferensanläggning eller motsvarande. Deltagarantal kan variera, men vanligen inte över 8 personer.

 

Det finns även möjlighet att genomföra kursen helt ute i fält med förläggning i

FM 20-tält M7015-120001 och tältspis M/39 samt förplägnad med mjukkonserver eller fältlagad husmanskost. Alla eventuella dietbehov kan tillgodoses.

 

Ledarskapskursen syftar till att ge dig ökad självinsikt i rollen som ledare samt stärka din förmåga att lösa uppgifter - oavsett miljö.

 

Under kursen går vi också igenom Uppdragstaktik vs Kommandotaktik, Pygmalion, Co-option, Compartmentalization, RAT etc samt olika verktyg i ämnet Ledarskap så att du kan förkovra dig.

Du får möjlighet att pröva din Ledarstil och du kommer att få feedback från din tilldelade personal samt återkoppling från handledaren efter avslutade tillämpningsmoment.

bottom of page