top of page

Kurser - Gruppdynamik

Underdog.PNG
Gradient

Få är oroade över egen moral, de flesta över andras

 

Kunskap om hur människor fungerar i grupp är bra, men det är lika viktigt att förstå hur du själv fungerar i olika grupper.

 

Varför gör de på detta viset, kan man fundera över - speciellt när bästa förutsättningar finns, men resultatet skiljer sig markant mellan olika grupper. Schutz, Kohlberger, Wheelan, liksom många, många, andra funderade mycket på det. Under Koreakriget började bland annat US Navy forska i ämnet på allvar. Forskare har sedan dess skapat en rad teorier och modeller som kan vara till hjälp för ökad förståelse för gruppdynamiska processer.

 

Viktigt att komma ihåg att alla modeller är förenklingar av verkligheten, och att människan är lika komplex som komplicerad. Hierarkiska tankemodeller är hämmande för utvecklingsinriktat lärande och ett autonomt beteende. Kunskap är makt, men utan respekt för allas rätt att vara sig själva eller ödmjuk inför tilldelat förtroendeuppdrag och maktmedel kan det lätt bli fel - trots alla goda avsikter och kunskaper.

 

Kursen i Gruppdynamik inleds på distans digitalt med genomgång olika teorier och modeller, där vi sedan tillsammans på konferensanläggning, eller motsvarande, omsätter dem i olika övningar under två dagar. Begrepp som synergi, perception och metakognition etc avhandlas och du kommer få med dig hem personliga upplevelser, för ökad självinsikt på din fortsatta resa.

bottom of page