top of page
GråSnömannen2.jpg

Individanpassade strapatsövningar

I MODERN MILITÄR KONTEXT

 

Swedish Armed Forces (Svenska Försvarsmakten) och FMLOPE (Försvarsmaktens Ledarskaps och Pedagogikenhet) är världsledande när det gäller ledarskap och uppdragstaktik.

 

Nu har Du möjlighet att genomföra en sammanhängande strapatsövning under säkra och kontrollerade former ute i naturen, där all nödvändig utrustning och överdragskläder tillhandahålls av oss för ökad teamkänsla (Det går bra med egna ingångna kängor om du har).

 

Momenten under genomförandet är okända och frivilliga, men viss förövning kan förekomma som punktinsats för att lättare nå målet. Utrustningen är prövad liksom momenten. Viktigt att hörsamma säkerhetsbestämmelser och anvisningar från övningsledaren för att undvika onödiga risker.

Ansvarig övningsledare har de senaste 20 åren ansvarat för olika utbildningar av såväl soldater som instruktörer på olika militärbaser över hela Sverige från F21 i Luleå till P7 Revinge i Skåne.

 

Kan du röra dig i skog och mark bärandes på egen dryck, regnställ och reservstrumpor ?

Då vill du inte missa den här möjligheten.

Vi anpassar både genomförandet och kosten efter dina förutsättningar.

Vi börjar med kort introduktion i bland annat FM Uppdragsfilosofi och handledning efter packning utrustning, sedan tilldelning uppgifter och ramar. Under lösande av gruppuppgifterna sker grupphandledning och slutligen efterhandledning på kvällen för fördjupade insikter om dig själv och dina möjligheter.

 

 

Strapatsövningarna genomförs under två dygn, alla dagar i veckan. Längre genomförande än två dygn, t.ex en Bootcamp på fyra dygn, kan också ordnas. Deltagarantal kan variera, men vanligen inte över 8.

 

Gruppbokning med max 18 deltagare per tillfälle kan också ordnas.

 

Vi arbetar inkluderande och övar alla för framgång.

bottom of page