top of page

Teambuilding med grupphandledning 

 

I en militär kontext syftar mänskliga handlingar till att få något gjort - att få uppgifter lösta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu kan Du vara med i ett vinnande lag och lösa taktiska uppgifter - i olika miljöer.

Vi inleder med SWOT-analys samt kort introduktion i Uppdragstaktik och Dialogpedagogik innan tilldelning  uppgifter och ramar. Då vi vill stimulera ett autonomt beteende använder vi Dialogåterkoppling istället för Feedback under momenten och avslutar med Backspegel.  

När det gäller de olika momenten använder vi bland annat IR, pilprojektiler samt Ǿ4,5 och Ǿ6mm BB i en miljöanpassad kontext. Inga förkunskaper behövs, bara en vilja att bidra till gemensam framgång under trevliga former.

 

Denna Teambuilding syftar till att ge dig ökad förståelse för rollen som gruppmedlem

samt stärka din förmåga att generera framgångar genom synergi, oavsett uppgift och miljö.

 

Teambuildingen genomförs normalt under två dagar och på konferensanläggning eller motsvarande. Deltagarantal kan variera, men vanligtvis inte över 8 personer.

 

Det finns även möjlighet att genomföra Teambuildingen helt ute i fält med förläggning i FM 20-tält M7015-120001 och tältspis M/39 samt förplägnad med mjukkonserver eller fältlagad husmanskost.

Alla eventuella dietbehov kan tillgodoses.

GråSkogsgrupp.jpg

Alla är vid olika tillfällen på något sätt aktiva i att påverka andra personer i en viss riktning, syftande till att uppgiften ska bli löst.

Ledarskap är tillgängligt för alla ;

Den person som i en viss situation är den drivande kraften bakom ett ställningstagande och förslag till handlande, är den som rimligen får anses utöva ledarskap. Detta även om det är en annan, överordnad

person som fattar det formella beslutet om detta handlande.

bottom of page