top of page

Mentorskap - Yrkeslivet & Livssituation

MENTORSKAP - ett informellt lärande som leder till ökad eller minskad kompetens.

 

Precis som synergi kan även mentorskap vara positivt eller negativt.

Negativ synergi innebär att den samlade kompetensen blir lägre än den enskilt lägsta individkompetensen faktiskt är i gruppen. Samma gäller för negativt mentorskap - adepten, kan oavsiktligt lära sig destruktiva tankemodeller, med minskad kompetens som följd.

 

Mentorskap är strukturerande respektive reflekterande handledning av problem i vardagen under ömsesidigt förtroende. Att vara mentor är ett förtroendeuppdrag som bör genomföras regelbundet, t.ex en gång i veckan eller månaden (inte för ofta eller för sällan) och under en begränsad tidsperiod. Resultatet ska vara utveckling av adeptens egen förmåga till tankescheman, metakognition och därmed problemlösningsförmåga.

Metoden verkar inifrån och utåt med bestående effekter.

 

En coach, rådgivare eller instruktör arbetar utifrån och inåt - med begränsade och begränsande resultat som naturlig konsekvens.

Stagnation, inlärningsproblem och utvecklingsbegränsningar löses med handledning respektive mentorskap, då kunskap skapas av elev i eleven.

bottom of page