top of page

Kurser - Kommunikation

Karlavagnen.PNG

Kommunikation handlar bland annat om förmågan att kunna lyssna och reflektera

- simultant, i alla situationer !

Chefen bestämmer, men för att generera ett bra resultat underlättar det om alla behärskar kommunikation.

 

När det uppstår friktion i en process behöver det kommuniceras för att kunna lösas utan att skapa nya friktioner längre fram i processen. Om det värsta scenariot händer behöver det kommuniceras för att undvika totalt haveri och förtroendeförlust.

 

Ord, gester, kroppsspråk, dofter, kontext etc skapar känslor och även om orden är korrekta kanske de inte passar in i sammanhanget. I en konflikt mellan fakta och känsla avgör oftast känslan.

 

Att kommunicera framgångsrikt förutsätter förutom faktakunskaper och fokus även kännedom om en mängd olika ingångsvärden och parametrar i situationen, samt förmågan att lyssna.

Under kursen som initialt genomförs digitalt går vi igenom olika ämnen som ;

Retorik, Johari, DISC, Feedback vs Dialogåterkoppling och Metasamtal. Kursens sista två dagar genomförs på konferensanläggning eller motsvarande. Deltagarantal kan variera, men vanligen inte över 8 personer.

De sista två dagarna tillsammans genomför vi olika samtalsövningar i svåra samtal genom rollspel.

Ni får handledning inför varje moment och feedback från din samtalsmotpart efter varje moment, samt återkoppling från Handledaren på genomfört moment.

Karlavagnen.PNG
Silence is golden.jpg

"Silence is golden"

Konsten i kreativ kommunikation handlar inte bara om att förmedla uppfattningar, utan även om att behärska tekniken att lyssna.

bottom of page