top of page

Kurser - PBT Psykisk BeredskapsTräning

Karlavagnen.PNG

~ Mind over matter ~

När kraven överstiger förmågan uppstår stress. Ordet stress är engelskt (tryck, spänning och belastning på material). På 1950-talet kom ordet in i svenska språket med en biologisk innebörd :

"det fysiologisk-hormonella tillstånd, som inträder då organismen utsätts för skadlig påverkan".

 

Stress är alltså skadligt för oss. Att säga att det finns positiv stress är som att säga att det finns positiv misshandel. Om vi däremot utsätter oss för press, det vill säga ökade krav, men fortfarande inom vår förmåga kan vi bli stimulerade till ökad prestation - vilket är positivt.

 

Det kan tyckas vara obetydliga detaljer men våra ordval styr våra tankar och är avgörande för hur vi väljer att påverkas. Om fantasi och vilja kommer i konflikt vinner fantasin, den inre bilden. I en konflikt mellan känsla och förnuft vinner känslan.

 

En stressreaktion kan inte tämjas eller tränas bort - reaktionen är automatisk. Den kan tillfälligt drogas bort - med i längden negativa konsekvenser. Om kravet är för högt, starkt eller långvarigt, övergår stressreaktionen till stress - kroppen börjar bryta ner sig själv. 

 

Med Psykisk Beredskapsträning, något som bland annat elitidrottare och stridspiloter använder, kan vi eliminera stressorerna, alternativt omvandla dem till mindre hotfulla varianter genom att omvandla vårt sätt att se och möta dessa stressfaktorerna. Om vi inte upplever hot eller oöverstigbara krav, startar inte stressreaktionen.

 

Den här kursen ger dig verktyg och handledning i hur Du kan ta befälet över

din hjärna och kropp. Din hjärna är bara ett av flera organ i din kropp, din själ är ditt jag.

 

Vi börjar med förhandledning och kunskapsuppbyggnad på distans digitalt och fortsätter sedan på plats med Avslappningsträning, Målbildsträning och Teknikträning. Miljöträning genomförs när du känner dig redo och avslutas med efterhandledning.

bottom of page