top of page

Vårt  holistiska  koncept

Kurser, Teambuilding & Strapatsövningar i hela Sverige, på konferensanläggningar och ute i den Svenska naturen.

Dimmornas sjö.jpg

Lär  känna  dig  själv,  dina  vänner  och  kollegor  eller  familj

- i  en  miljö  som  ligger  utanför  vardagens  komfortzon.

(2).JPG

     Det trygga folkhemmet Sverige finns inte längre.

 

Ett levande liv innebär stora förändringar

  - förr eller senare.

Det är lätt att känna sig maktlös med miljökatastrofer, översvämningar, polarissmältningar, väpnade konflikter, ökade attacker mot samhällsfunktioner och en smalare åsiktskorridor från mångfald till enfald i global mainstream media. 

"Kunskap är makt"

- och erövrad kunskap är starkare än lättserverad kunskap.

 

Erövrad och prövad kunskap efter systematisk reflektion ger SOLID kompetens - i alla lägen.

4 Ess skuggad, ny.JPG

 Fyra Ess

 

          Solid kompetens

                                          Samarbete

              Samordning

                                    Samverkan

             - GÖR  DIG  OSLAGBAR !

Agera istället för parera

 

Lär känna dig själv,

och halva utmaningen är vunnen,

lär också känna utmaningen,

och allt är redan vunnet.

Up the hill.jpg
Kanotbuss.jpg

Vi kompletterar den gamla marknaden i en alltmer dynamisk och oförutsägbar värld, med ett nytt holistiskt koncept av beprövade kunskaper och kompetenser.

Att anlita oss innebär ett helhjärtat och professionellt engagemang.

 

Hos oss är alla välkomna :

företag, organisationer, frilansare och privatpersoner. 

M4 Blondie.jpg

Ta del av världsledande tankemodeller om

Ledarskap och Uppdragstaktik !

 

Våra arbetsmetoder är handledning efter överenskommelser genom

dialog- och konsekvenspedagogik.

Ni ger feedback och vi återkopplar med utvecklande frågor.

 

Vi arbetar inte med diagnostisering och behandling eftersom vi ej har den kompetensen, ej heller med rådgivning då : 

Individens egna val och handlingar

är en förutsättning för personlig utveckling.

Viss verksamhet genomförs i militär kontext, som en del i ökad självdisciplin med högre krav på verksamhetssäkerheten. 

Personlig utveckling - text.JPG
bottom of page