top of page

Vårt  holistiska  koncept

GråKanotBuss.jpg

Vi kompletterar den gamla marknaden i en alltmer dynamisk och oförutsägbar värld med ett nytt holistiskt koncept av beprövade kunskaper och kompetenser.

 

Att anlita oss innebär ett helhjärtat och professionellt engagemang.

Hos oss är alla välkomna :

företag, organisationer, frilansare och privatpersoner.

 

Ta del av världsledande tankemodeller om

ledarskap och uppdragstaktik !

 

Våra arbetsmetoder är handledning efter överenskommelser genom dialog- och konsekvenspedagogik. Ni ger feedback och vi återkopplar med utvecklande frågor.

 

Vi arbetar inte med diagnostisering och behandling eftersom

vi ej har den kompetensen, ej heller med rådgivning då

grunden för personlig utveckling vilar på individens

egna val och handlingar.

M4 Blondie.jpg

Viss verksamhet genomförs i militär kontext, t.ex

Strapatsövningar som en del i ökad självdisciplin med högre krav på verksamhetssäkerheten. 

Vi erbjuder personlig utveckling genom olika verksamheter med handledning av upplevelser för ökad: 

Självkännedom - Självinsikt - Självförtroende - Självkänsla

bottom of page