top of page
Dimmornas sjö.jpg

Vi utvecklar individer till sin fulla potential genom att lära känna sig själva, sin kapacitet & förmåga. 

Detta leder till framgångsrika, lönsamma & hållbara företag.

Utveckling är en resa.
Ni väljer resans mål - vi vägleder er dit.

Kurser, Teambuilding & Strapatsövningar.

Rusta ditt företag för framtiden.

Lake mirror - flippad.jpg

Personlig utveckling

- i ett annat perspektiv...

       E-post                                                           Telefon                                                Event & Utvecklingsbolaget Halland KB                       Organisationsnummer

  info@eu-bolaget.com                                           +46 (0)738 559578                                                                   www.eu-bolaget.com                                                                 969796-1143

bottom of page